SMS Marketing

SMS Marketing


Là Dịch vụ giúp khách hàng gửi tin nhắn SMS nhanh chóng và hàng loại đến khách hàng. Với tính năng này, bạn sẽ sử dụng SMS Brandname để gửi.

Chúng tôi cung cấp cho bạn 2 giải pháp để thực hiện:

- Gửi qua SMS Brandname của CRMLAND với những khách hàng không có điều kiện đăng ký Brandname của riêng mình.

- Hỗ trợ miễn phí khách hàng đăng ký Brandname (Đăng ký qua tên miền của bạn).

Ngoài ra, SMS brandname của CRMLAND tích hợp công cụ thống kê giúp bạn biết kết quả mỗi chiến dịch, mức độ hiệu quả (tỷ lệ gửi thành công,), hẹn lịch gửi tự động ....