Quản lý nhật ký chăm sóc khách hàng

Quản lý nhật ký chăm sóc khách hàng


Với CRMLAND, bạn dễ dàng ghi nhớ lưu trữ và đồng bộ dữ liệu chăm sóc khách hàng mọi lúc mọi nơi.

Kịch bản thực tế: Bạn là một Sale bất động sản, và có cuộc hẹn gặp với khách hàng A hôm nay. Khi tới gặp Khách hàng, việc đơn giản, bạn mở App CRMLAND và tìm khách hàng A qua bảng tìm kiếm và mọi lịch sử về chăm sóc khách hàng ntn, bạn đã gửi email gì cho khách hàng, đã hẹn gặp hay chưa, đã đưa khách đi thăm dự án, khách hàng đã mua sản phẩm nào của bạn. CRMLAND sẽ giúp bạn quản lý mọi lưu trữ này và tra cứu nhanh chóng.


Hơn nữa, tính năng quản lý nhật ký chăm sóc khách hàng có thể giúp bạn đặt một lịch hẹn nhắc nhở trong tương lai.

VD: Bạn telesale khách hàng B, sau khi nghe bạn tư vấn, khách hàng rất hào hứng và hẹn gặp bạn vào 14h thứ 7 tuần này. CRMLAND sẽ giúp bạn đặt 1 lịch hẹn và sẽ nhắc bạn:

- Công việc phải làm trong ngày.

- Công việc sắp đến hẹn: VD: Bạn có lịch hẹn với KH A trong vòng 15 phút nữa.Tính năng nhắc nhở qua nhiều cổng: Thông báo Notification của điện thoại. Qua Email hoặc qua SMS.

Các tính năng này giúp bạn không bao giờ bị bỏ lỡ các công việc phải làm trong ngày.