Quản lý dữ liệu khách hàng

Quản lý dữ liệu khách hàng tập trung


CRMLAND cung cấp cho bạn giải pháp quản lý data khách hàng hiệu quả, đơn giản và đồng bộ. Bạn có thể

  • Dễ dàng lưu trữ các thông tin quý giá về data khách hàng mọi lúc.
  • Dễ dàng tìm kiếm thông tin khách hàng nhanh chóng
  • Dễ dàng phân loại thông tin khách hàng một cách có hệ thống, giúp bạn đơn giản hóa hoặc tương tác nhanh với các chiến dịch marketing cần thiết.
  • Dễ dàng lưu trữ các nhật ký tương tác và chăm sóc khách hàng.
  • An toàn và bảo mật. Dữ liệu khách hàng của bạn sẽ tồn tài mãi mãi mà ko lo mất dữ liệu do bạn quyên hay xóa nhầm file như việc lưu trữ qua excel.

Giao diện bảng dữ liệu khách hàng


Thêm mới khách hàng từ form


Thêm mới khách hàng từ import file excel


Gửi nhanh tài liệu dự án cho khách hàng qua email