Phân loại khách hàng thông minh

Phân loại khách hàng thông minh

CRMLAND cung cấp giải pháp giúp bạn dễ dàng phân loại khách hàng theo nhiều tiêu chí. Điều này không chỉ giúp bạn dễ dàng tìm kiếm khi cần thiết mà còn dễ dàng đưa ra các chiến dịch marketing phù hợp cho từng loại đối tượng khách hàng cụ thể:

Chúng tôi đưa ra 4 tiêu chí để phân loại khách hàng:

1. Theo dự án: Bạn có thể nhóm 1 nhóm các khách hàng thành khách hàng quan tâm dự án: VD: Khách hàng dự án Roman Plaza ...

2. Theo nhóm: VD: Khách hàng Giám đốc tại Hà Nội, Nhóm khách hàng sở hữu ô tô, nhóm khách hàng đã mua biệt thự Vin ...

3. Theo phân loại: VD: Khách VIP, Khách Net, Khách đầu tư

4. Theo nguồn; VD: Khách Facebook, Khách SMS, Khách telesale ...


Và khi bạn cần chạy 1 chiến dịch marketing chẳng hạn, bạn có thể tìm kiếm theo các tiêu chí này để tương tác. Mọi thứ giúp bạn dễ dàng nhanh chóng và target đúng đối tượng bạn mong muốn.

VD; Sự kiện mở bán cuối tuần của dự án Roman Plaza, bạn cần gửi SMS mời tham dự đến tất cả các khách hàng của dự án Roman Plaza. Đơn giản, bạn chỉ cần soạn thảo tin nhắn, chọn gửi đến tệp khách hàng Roman Plaza và CRMLAND sẽ giúp bạn phần còn lại.